Home » Upute i obrasci

Upute i obrasci

Doktorski rad je izvorno znanstveno djelo koje predstavlja novi prilog znanosti. Priprema doktorskog rada predstavlja krucijalni element u procesu ostvarenja doktorata. Ovaj dokument, kreiran kao svojevrsni priručnik, navodi opće i posebne zahtjeve koji reguliraju pripremu formata teza, uključujući smjernice za strukturiranje sadržaja.

UPUTE ZA IZRADU I OPREMANJE DOKTORSKIH RADOVA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI

PRAVILNIK O IZRADI I OPREMANJU DOKTORSKIH RADOVA 

HrvatskiEnglish