Home » O Programu

O Programu

Poslijediplomski sveučilišni studij ‘Filozofija i suvremenost’ studijski je program pri Odsjeku za filozofiju, Sveučilišta u Rijeci. Studij je u teorijskom smislu primarno analitički orijentiran. Budući da se analitička filozofija u svijetu ubrzano razvija i širi raspon svojih tema javlja se potreba za užim usmjeravanjem studenata na području analitičke filozofije radi praćenja i sudjelovanja u suvremenim svjetskim trendovima unutar filozofske znanosti. Analitička usmjerenost studija čini studij atraktivnim znatnom broju studenata koji su se u svom dodiplomskom i diplomskom studiju upoznali s ovom vrstom filozofije te je žele produbiti i proširiti kroz istovrsni doktorski studijski program.

Druga karakteristika analitičke filozofije je njena otvorenost ka interdisciplinarnosti.
Njena disciplinarnost izlazi iz domene tradicionalnih filozofskih područja i dotiče područja pojedinih znanosti
(filozofija znanosti), umjetničkog djelovanja (filozofija umjetnosti), psihologije i kognitivnih znanosti (filozofija
uma), politike i općenito, racionalnog djelovanja. Utoliko je značajna karakteristika studija interdisciplinarnost.

 

STUDIJSKI PROGRAM

HrvatskiEnglish