Home » Nastavno osoblje

Nastavno osoblje

 
Redoviti profesori

Elvio Baccarini

elvio.baccarini@ffri.uniri.hr

051/265-641

F-418

Snježana Prijić-Samaržija

prijic@uniri.hr

051/265-644

F-417

Boran Berčić boran.bercic@ffri.uniri.hr 051/265-645 F-416
Majda Trobok trobok@ffri.uniri.hr 051/265-637 F-414
Predrag Šustar psustar@ffri.uniri.hr 051/265-601 F-413
Aleksandra Golubović aleksandra.golubovic@ffri.uniri.hr 051/265-643 F-423
Luca Malatesti lmalatesti@ffri.uniri.hr 051/265-650 F-422
       
Izvanredni profesori
 
Marko Jurjako mjurjako@ffri.uniri.hr 051/669-210 F-415
       
Docenti
 

Ana Gavran Miloš

anag@ffri.uniri.hr 051/265-640 F-426

Neven Petrović

npetrovic@ffri.uniri.hr 051/265-647 F-425

Nebojša Zelič

nzelic@ffri.uniri.hr 051/265-648 F-426

Filip Čeč

fcec@ffri.uniri.hr 051/265-649 F-424

Iris Vidmar Jovanović

ividmar@ffri.uniri.hr 051/265-639 F-425
 

HrvatskiEnglish